Confronta gli annunci

17.718,00€

Asta terreno a Pincara (RO) [b1895325]

Pincara (RO) Via Ariel Ben Gurion

m²: 626

Terreno

Data Asta: 03-02-2021 16:00

Base Asta 17.718,00€

m²: 626

Terreno

2 settimane fa

23.062,00€

Asta terreno a Pincara (RO) [b1895324]

Pincara (RO) Via Ariel Ben Gurion

m²: 820

Terreno

Data Asta: 03-02-2021 15:30

Base Asta 23.062,00€

m²: 820

Terreno

2 settimane fa

20.812,00€

Asta terreno a Pincara (RO) [b1895318]

Pincara (RO) Via Ariel Ben Gurion

m²: 740

Terreno

Data Asta: 03-02-2021 15:00

Base Asta 20.812,00€

m²: 740

Terreno

2 settimane fa

19.125,00€

Asta terreno a Pincara (RO) [b1895316]

Pincara (RO) Via Ariel Ben Gurion

m²: 684

Terreno

Data Asta: 03-02-2021 14:30

Base Asta 19.125,00€

m²: 684

Terreno

2 settimane fa

19.687,00€

Asta terreno a Pincara (RO) [b1895315]

Pincara (RO) Via Ariel Ben Gurion

m²: 696

Terreno

Data Asta: 03-02-2021 14:00

Base Asta 19.687,00€

m²: 696

Terreno

2 settimane fa

19.968,00€

Asta terreno a Pincara (RO) [b1895313]

Pincara (RO) Via Ariel Ben Gurion

m²: 708

Terreno

Data Asta: 03-02-2021 12:30

Base Asta 19.968,00€

m²: 708

Terreno

2 settimane fa

20.250,00€

Asta terreno a Pincara (RO) [b1895310]

Pincara (RO) Via Ariel Ben Gurion

m²: 720

Terreno

Data Asta: 03-02-2021 12:00

Base Asta 20.250,00€

m²: 720

Terreno

2 settimane fa

25.031,00€

Asta terreno a Pincara (RO) [b1895307]

Pincara (RO) Via Ariel Ben Gurion

m²: 1685

Terreno

Data Asta: 03-02-2021 11:30

Base Asta 25.031,00€

m²: 1685

Terreno

2 settimane fa

12.656,00€

Asta terreno a Calto (RO) [b1895291]

Calto (RO) Via Giovanni Paolo II

m²: 455

Terreno

Data Asta: 03-02-2021 11:00

Base Asta 12.656,00€

m²: 455

Terreno

2 settimane fa


Centro Aste Chat
Invia su WhatsApp